About Us

Website của BBRacing được dùng để phục vụ và không giới hạn đối tượng sử dụng dù là cá nhân, tổ chức hay doanh nghiệp (sau đây gọi là Quý khách). Khi sử dụng website này cũng như bất kỳ hoạt động đăng ký tài khoản/ mua/ bán/ tư vấn nào diễn ra tại đây, có nghĩa là Quý khách đã đồng ý tuân theo bản Điều khoản sử dụng này. Ngoại trừ các điều khoản hoặc hợp đồng mà BBRacing đã ký kết hoặc thỏa thuận riêng với Quý khách, tất cả điều khoản hoặc điều kiện nằm ngoài các danh mục này đều sẽ bị từ chối và không ràng buộc BBRacing dưới bất kỳ hình thức nào. Khi sử dụng website của BBRacing có nghĩa là Quý khách đồng ý với các điều khoản được nêu ra dưới đây:

1. Website của BBRacing có quyền bổ sung, cập nhật các nội dung có liên quan đến Quy định và Điều khoản sử dụng. 

2. Thông tin về bất kì sự thay đổi nào liên quan đến Quy định & Điều khoản sử dụng sẽ được thông báo trong mục tin tức. Đồng thời, BBRacing có trách nhiệm gửi email thông báo đến các thành viên đã đăng ký tài khoản trên website về những thay đổi nếu có.

3. Khi đăng ký tài khoản trên website, tức là quý khách đồng ý nhận email thông báo tin tức từ trang web của BBRacing, những thông tin này yêu cầu Quý khách cập nhật thường xuyên. Trong trường hợp Quý khách đăng ký tài khoản nhưng không đồng ý nhận thông báo email từ BBRacing, các thay đổi xảy ra liên quan đến Quy định & Điều khoản vẫn phải được phải tuân thủ và không thể thay đổi.

4. Trang web này chỉ dùng để cung cấp thông tin sản phẩm, thực hiện các giao dịch và quản lý thông tin thành viên chứ không phải nhà sản xuất. Do đó, các nhận xét liên quan đến sản xuất, kỹ thuật, chất lượng hay nhà sản xuất sản phẩm sẽ không thể đánh giá chất lượng dịch vụ của BBRacing.

5. Quý khách sẽ nhận được thông báo xác thực sau khi đăng ký thành công. Quý khách chủ động tự cập nhật thông tin cá nhân nếu có bất kỳ thay đổi nào. Quý khách có trách nhiệm bảo mật các thông tin của mình như mật khẩu, tài khoản và hoạt động trên web… Không tiết lộ hay chia sẻ cho bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào khác.

BBRacing cam kết bảo mật các thông tin liên quan đến Quý khách, nếu có bất kỳ hành vi đăng nhập trái phép nào, chúng tôi sẽ thông báo đến người sở hữu tài khoản và có biện pháp ngăn chặn. Trong trường hợp Quý khách tự tiết lộ thông tin đăng nhập cho bên thứ 3 (hoặc vi phạm khoản chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho mọi thiệt hại hoặc các sự cố phát sinh dưới bất kỳ hình thức nào. Nghiêm cấm sử dụng bất kỳ nội dung, hình ảnh và video nào trên trang web của BBRacing với mục đích thương mại nếu không được chúng tôi cho phép bằng văn bản chính thức. Nếu vi phạm bất cứ khoản nào trong điều này, tài khoản của Quý khách sẽ bị vô hiệu hóa mà không cần báo trước

Vui lòng liên hệ BBRacing để biết thêm thông tin:

BBRACING

25/9 Hậu Giang. Quận Tân Bình. TP.HCM. VN

Email: info@bbracing.vn

Phone: (+84) 919 999 968

Website: www.bbracing.vn