Miễn phí vận chuyển
cho đơn hàng trên 900.000 VND

KOHKEN

Lọc
Tay Côn Kohken Avanza Đen - Lever Brembo Corsa Corta
P/N: KB2010LNBC
TẠM HẾT
9.700.000₫
Cùm Ga Kohken CNC - Đen
P/N: KOK6002BK
-
2.900.000₫
Cùm Ga Kohken CNC - Đỏ
P/N: KOK6002RD
-
2.900.000₫
Cùm Ga Kohken CNC - Vàng
P/N: KOK6002GD
-
2.900.000₫
Cùm Ga Kohken CNC - Titanium
P/N: KOK6002SV
-
2.900.000₫
Lever Kohken Aero II - Brembo RCS
P/N: KOK2144S
-
1.950.000₫
Cốt Tăng Chỉnh Kohken Tay Brembo PR/Billet
P/N: KO2031TI
TẠM HẾT
590.000₫
Cốt Cùm Kohken Tay Brembo PR/Billet
P/N: KOK2030TI
-
490.000₫
Công Tắc Côn Kohken - KO20351
P/N: KO20351
-
490.000₫
Đầu Dây Dầu Kohken - KO4002NER
P/N: KO4002NER
-
190.000₫

Giỏ hàng

BBRacing
BBRacing