Miễn phí vận chuyển
cho đơn hàng trên 900.000 VND

Bố thắng sau Yamaha Tracer/XSR, MT-07/09, R-6/7 - Galfer FD134

Thương hiệu: GALFER
Mã sản phẩm: FD134G1054
Còn hàng
700.000₫
Thông Tin Sản Phẩm

Bố thắng Galfer FD134G1054 : Semi 

 

YAMAHA 1000 FZ 1 FAZER GT 2008-2010
YAMAHA 1000 FZ 1 N 2006-2015
YAMAHA 1000 FZ 1 N FAZER ABS 2008-2015
YAMAHA 1000 FZ 1 S FAZER 2006-2015
YAMAHA 1000 FZ 1 S FAZER ABS 2008-2015
YAMAHA 1000 MT-10 2016-2021
YAMAHA 1000 MT-10 (MTN) 2022-2023
YAMAHA 1000 MT-10 SP 2017-2021
YAMAHA 1000 MT-10 SP (MTN-D) 2022-2023
YAMAHA 1000 MT-10 TOURER EDITION 2017-2021
YAMAHA 1000 YZF-R1 2004-2014
YAMAHA 1000 YZF-R1 SP 2006
YAMAHA 600 FZ 6 N 2004-2007
YAMAHA 600 FZ 6 S FAZER 2004-2007
YAMAHA 600 FZ 6 S FAZER ABS 2006-2007
YAMAHA 600 FZ 6 S2 2007-2010
YAMAHA 600 FZ 6 S2 FAZER 2007-2009
YAMAHA 600 FZ 6 S2 FAZER ABS 2008-2009
YAMAHA 600 XJ 6 F DIVERSION 2013-2016
YAMAHA 600 XJ 6 F DIVERSION ABS 2013-2016
YAMAHA 600 XJ 6 N DIVERSION 2013-2016
YAMAHA 600 XJ 6 N DIVERSION ABS 2013-2016
YAMAHA 600 XJ 6 S DIVERSION 2013-2016
YAMAHA 600 XJ 6 S DIVERSION ABS 2013-2016
YAMAHA 600 XJ 6 SP DIVERSION ABS 2013
YAMAHA 600 YZF-R6 2003-2016
YAMAHA 700 MT-07 2014-2016
YAMAHA 700 MT-07 (MTN-U) 35 KW 2021-2023
YAMAHA 700 MT-07 (MTN) 2021-2023
YAMAHA 700 MT-07 ABS 2014-2020
YAMAHA 700 MT-07 MOTO CAGE ABS 2015-2017
YAMAHA 700 MT-07 TRACER ABS 2016-2020
YAMAHA 700 MT-07 TRACER GT 2019-2020
YAMAHA 700 TRACER 7 (MTT-U) 35 KW 2021-2023
YAMAHA 700 TRACER 7 (MTT) 2021-2023
YAMAHA 700 TRACER 7 GT (MTT-U) 35 KW 2021-2023
YAMAHA 700 TRACER 7 GT (MTT) 2021-2023
YAMAHA 700 XSR 2016-2023
YAMAHA 700 XSR X TRIBUTE 2019-2023
YAMAHA 700 YZF-R7 2022-2023
YAMAHA 800 FZ 8 N 2010-2016
YAMAHA 800 FZ 8 N ABS 2010-2016
YAMAHA 800 FZ 8 S FAZER 2010-2016
YAMAHA 800 FZ 8 S FAZER ABS 2010-2016
YAMAHA 850 MT-09 2013-2016
YAMAHA 850 MT-09 ABS 2014-2022
YAMAHA 850 MT-09 SP ABS 2018-2020
YAMAHA 850 MT-09 SPORT TRACKER ABS 2014-2017
YAMAHA 850 MT-09 STREET RALLY ABS 2014-2017
YAMAHA 850 MT-09 TRACER ABS 2015-2020
YAMAHA 850 MT-09 TRACER GT ABS 2018-2020
YAMAHA 850 XSR 2016-2023
YAMAHA 850 XSR 60TH ANNIVERSARY 2016
YAMAHA 850 XSR ABARTH ABS 2016-2019
YAMAHA 850 XSR SPEEDBLOCK 2016-2017
YAMAHA 890 MT-09 (MTN) 2021-2023
YAMAHA 890 MT-09 SP (MTN-D) 2021-2023
YAMAHA 890 TRACER 9 (MTT) 2021-2023
YAMAHA 890 TRACER 9 GT (MTT-D) 2021-2023

Giỏ hàng

BBRacing
BBRacing