Miễn phí vận chuyển
cho đơn hàng trên 900.000 VND

Bố thắng sau Galfer FD134 Yamaha Tracer/XSR, MT-07/09, R-6/7 - FD134G1054

Thương hiệu: GALFER
Mã sản phẩm: FD134G1054
Còn hàng
700.000₫
Bố thắng sau Galfer FD134 Yamaha Tracer/XSR, MT-07/09, R-6/7 - FD134G1054

Thông tin sản phẩm

Bố thắng Galfer FD134G1054 : Semi 

 

YAMAHA
1000
FZ 1 FAZER GT
2008-2010
YAMAHA
1000
FZ 1 N
2006-2015
YAMAHA
1000
FZ 1 N FAZER ABS
2008-2015
YAMAHA
1000
FZ 1 S FAZER
2006-2015
YAMAHA
1000
FZ 1 S FAZER ABS
2008-2015
YAMAHA
1000
MT-10
2016-2021
YAMAHA
1000
MT-10 (MTN)
2022-2023
YAMAHA
1000
MT-10 SP
2017-2021
YAMAHA
1000
MT-10 SP (MTN-D)
2022-2023
YAMAHA
1000
MT-10 TOURER EDITION
2017-2021
YAMAHA
1000
YZF-R1
2004-2014
YAMAHA
1000
YZF-R1 SP
2006
YAMAHA
600
FZ 6 N
2004-2007
YAMAHA
600
FZ 6 S FAZER
2004-2007
YAMAHA
600
FZ 6 S FAZER ABS
2006-2007
YAMAHA
600
FZ 6 S2
2007-2010
YAMAHA
600
FZ 6 S2 FAZER
2007-2009
YAMAHA
600
FZ 6 S2 FAZER ABS
2008-2009
YAMAHA
600
XJ 6 F DIVERSION
2013-2016
YAMAHA
600
XJ 6 F DIVERSION ABS
2013-2016
YAMAHA
600
XJ 6 N DIVERSION
2013-2016
YAMAHA
600
XJ 6 N DIVERSION ABS
2013-2016
YAMAHA
600
XJ 6 S DIVERSION
2013-2016
YAMAHA
600
XJ 6 S DIVERSION ABS
2013-2016
YAMAHA
600
XJ 6 SP DIVERSION ABS
2013
YAMAHA
600
YZF-R6
2003-2016
YAMAHA
700
MT-07
2014-2016
YAMAHA
700
MT-07 (MTN-U) 35 KW
2021-2023
YAMAHA
700
MT-07 (MTN)
2021-2023
YAMAHA
700
MT-07 ABS
2014-2020
YAMAHA
700
MT-07 MOTO CAGE ABS
2015-2017
YAMAHA
700
MT-07 TRACER ABS
2016-2020
YAMAHA
700
MT-07 TRACER GT
2019-2020
YAMAHA
700
TRACER 7 (MTT-U) 35 KW
2021-2023
YAMAHA
700
TRACER 7 (MTT)
2021-2023
YAMAHA
700
TRACER 7 GT (MTT-U) 35 KW
2021-2023
YAMAHA
700
TRACER 7 GT (MTT)
2021-2023
YAMAHA
700
XSR
2016-2023
YAMAHA
700
XSR X TRIBUTE
2019-2023
YAMAHA
700
YZF-R7
2022-2023
YAMAHA
800
FZ 8 N
2010-2016
YAMAHA
800
FZ 8 N ABS
2010-2016
YAMAHA
800
FZ 8 S FAZER
2010-2016
YAMAHA
800
FZ 8 S FAZER ABS
2010-2016
YAMAHA
850
MT-09
2013-2016
YAMAHA
850
MT-09 ABS
2014-2022
YAMAHA
850
MT-09 SP ABS
2018-2020
YAMAHA
850
MT-09 SPORT TRACKER ABS
2014-2017
YAMAHA
850
MT-09 STREET RALLY ABS
2014-2017
YAMAHA
850
MT-09 TRACER ABS
2015-2020
YAMAHA
850
MT-09 TRACER GT ABS
2018-2020
YAMAHA
850
XSR
2016-2023
YAMAHA
850
XSR 60TH ANNIVERSARY
2016
YAMAHA
850
XSR ABARTH ABS
2016-2019
YAMAHA
850
XSR SPEEDBLOCK
2016-2017
YAMAHA
890
MT-09 (MTN)
2021-2023
YAMAHA
890
MT-09 SP (MTN-D)
2021-2023
YAMAHA
890
TRACER 9 (MTT)
2021-2023
YAMAHA
890
TRACER 9 GT (MTT-D)
2021-2023

Giỏ hàng

BBRacing
BBRacing