Bố thắng sau Galfer FD086 Triumph Scrambler 900, Thruxton 865

Thương hiệu: GALFER
Mã sản phẩm: FD086G1054
Còn hàng
700.000₫
Bố thắng sau Galfer FD086 Triumph Scrambler 900, Thruxton 865

Thông tin sản phẩm

Bố thắng Galfer FD086G1054 : Semi Metal
phù hợp cho các dòng xe sau:

Model Capacity Timing Year of production Frame
Kawasaki Bayou 300 4X4 300 2004 KLF300-C16
Kawasaki Bayou 400 4X4 400 1998 KLF400-B6
Kawasaki BRUTE FORCE 750 4x4i 750 2013 KVF750LDF
Kawasaki BRUTE FORCE 750 4x4i 750 2012 KVF750LCS
Kawasaki BRUTE FORCE 750 4x4i 750 2011 KVF750FBF
Kawasaki Brute Force 750 4x4i 750 2010 KVF750FAF
Kawasaki Brute Force 750 4x4i 750 2008 KVF750F8F
Kawasaki Brute Force 750 4x4i 750 2009 KVF750D9F
Kawasaki BRUTE FORCE 750 4x4i 750 2017 KVF750LHF
Kawasaki BRUTE FORCE 750 4x4i 750 2016 KVF750LGF
Kawasaki BRUTE FORCE 750 4x4i 750 2015 KVF750LFF
Kawasaki BRUTE FORCE 750 4x4i EPS 750 2017 KVF750JHF
Kawasaki BRUTE FORCE 750 4x4i EPS 750 2016 KVF750JGF
Kawasaki Brute Force 750 4x4i EPS 750 2015 KVF750JFF
Kawasaki Brute Force 750 4x4i EPS 750 2014 KVF750GEF
Kawasaki Brute Force 650 4x4i Hardwoods G 650 2009 KVF650G9F
Kawasaki KLR 650 650 2015 KL650EFFL
Kawasaki KLX 140 140 2016 KLX140AGF
Kawasaki KLX 140 140 2015 KLX140AFF
Kawasaki KLX 140 140 2008 KLX140A8F
Kawasaki KLX 140L 140 2013 KLX140BDF
Kawasaki KLX 140L 140 2012 KLX140BCF
Kawasaki KLX 140L 140 2011 KLX140BBF
Kawasaki KLX 140L 140 2009 KLX140B9FA
Kawasaki KLX 140L 140 2008 KLX140B8F
Kawasaki KLX 140L 140 2016 KLX140BGF
Kawasaki KLX 140L 140 2015 KLX140BFF
Kawasaki KLX 140L 140 2014 KLX140BEF
Kawasaki KLX 250S 250 2013 KLX250TDF
Kawasaki KLX 250S 250 2012 KLX250TCF
Kawasaki KLX 250S 250 2010 KLX250TAF
Kawasaki KLX 250S 250 2009 KLX250T9F
Kawasaki KLX125 125 2013 KLX125CDF
Kawasaki KLX125 125 2012 KLX125CCF
Kawasaki KLX125 125 2011 KLX125CBF
Kawasaki KLX125 125 2010 KLX125CAF
Kawasaki KLX125 125 2014 KLX125CEF
Kawasaki KLX125 D-Tracker 125 2014 KLX125DEF
Kawasaki KLX125 D-Tracker 125 2013 KLX125DDF
Kawasaki KLX125 D-Tracker 125 2012 KLX125DCF
Kawasaki KLX125 D-Tracker 125 2011 KLX125DBF
Kawasaki KLX125 D-Tracker 125 2010 KLX125DAF
Kawasaki KLX140 (CANADA ONLY) 140 2010 KLX140AAF
Kawasaki KLX140L (CANADA ONLY) 140 2010 KLX140BAF
Kawasaki KLX250 250 2015 KLX250-TFF
Kawasaki KLX250 250 2014 KLX250-TEF
Kawasaki KLX250 250 2013 KLX250-TDF
Kawasaki KLX250 250 2011 KLX250-TBF
Kawasaki KLX250 250 2012 KLX250-TCF
Kawasaki KLX250 250 2010 KLX250-TAF
Kawasaki KLX250 250 2009 KLX250-S9F
Kawasaki KLX250 250 2008 KLX250-S8F
Kawasaki KLX250S (Canada Only) 250 2011 KLX250TBF
Kawasaki KX 200 200 1989 KX200
Kawasaki KX125 125 1993 KX125-J2
Kawasaki KX125 125 1992 KX125-J1
Kawasaki KX125 125 1991 KX125-H2
Kawasaki KX125 125 1990 KX125-H1
Kawasaki KX125 125 1989 KX125-G1
Kawasaki KX125 125 1988 KX125-F1
Kawasaki KX125 125 1987 KX125-E2
Kawasaki KX125 125 1985 KX125-D1
Kawasaki KX125 125 1986 KX125-E1
Kawasaki KX125 125 1984 KX125-C1
Kawasaki KX125 125 1983 KX125-B2
Kawasaki KX500 500 1991 KX500-E3
Kawasaki KX500 500 1990 KX500-E2
Kawasaki KX500 500 1989 KX500-E1
Kawasaki KX500 500 1993 KX500-E5
Kawasaki KX500 500 1992 KX500-E4
Kawasaki Mule Pro FX 820 2016 KAF820FGF
Kawasaki Mule Pro FX 820 2016 KAF820JGF
Kawasaki Mule Pro FX 820 2016 KAF820GGF
Kawasaki Mule Pro FX 820 2016 KAF820EGE
Kawasaki Mule Pro FXT 820 2016 KAF820DGF
Kawasaki Mule Pro FXT 820 2015 KAF820AFF
Kawasaki Mule Pro FXT EPS 820 2016 KAF820BGF
Kawasaki Mule Pro FXT EPS 820 2015 KAF820BFF
Kawasaki Mule Pro FXT EPS Limited Edition 820 2016 KAF820CGF
Kawasaki Mule Pro FXT Limited Edition 820 2015 KAF820CFF
Kawasaki MULE PRO-FX EPS CAMO 820 2015 KAF820DFF
Kawasaki Teryx 750 4X4 750 2008 KRF750-A8F
Kawasaki Teryx 750 4X4 750 2008 KRF750-B8F
Kawasaki Teryx 750 4X4 LE 750 2008 KRF750-D8F
Kawasaki Teryx 750 4X4 LE 750 2008 KRF750-C8F
Kawasaki Teryx 750 4X4 NRA Outdoors 750 2008 KRF750-F8F
Kawasaki Teryx 750 FI 4X4 750 2013 KRF750ND
Kawasaki Teryx 750 FI 4X4 750 2012 KRF750NC
Kawasaki Teryx 750 FI 4X4 750 2011 KRF750-NBF
Kawasaki Teryx 750 FI 4X4 750 2010 KRF750-NAF
Kawasaki Teryx 750 FI 4X4 750 2009 KRF750-G9F
Kawasaki Teryx 750 FI 4X4 LE 750 2013 KRF750PD
Kawasaki Teryx 750 FI 4X4 LE 750 2012 KRF750PC
Kawasaki Teryx 750 FI 4X4 LE 750 2011 KRF750RB
Kawasaki Teryx 750 FI 4X4 LE 750 2010 KRF750PA
Kawasaki Teryx 750 FI 4X4 LE 750 2009 KRF750-K9F
Kawasaki Teryx 750 FI 4X4 LE Sport 750 2009 KRF750-L9F
Kawasaki Teryx 750 FI 4X4 NRA Outdoors 750 2009 KRF750-M9F
Kawasaki Teryx 750 FI 4X4 SGO 750 2010 KRF750-TAF
Kawasaki Teryx 750R FI 4X4 LE 750 2013 KRF750D
Kawasaki Teryx 750R FI 4X4 LE 750 2012 KRF750C
Kawasaki Teryx 750R FI 4X4 LE 750 2011 KRF750B
Kawasaki Teryx 750R FI 4X4 LE 750 2010 KRF750A
Kawasaki Teryx 750S FI 4X4 LE Sport 750 2011 KRF750B
Kawasaki Teryx 750S FI 4X4 LE Sport 750 2010 KRF750A
Kawasaki Teryx 750S FI 4X4 LE Sport 750 2013 KRF750D
Kawasaki Teryx 750S FI 4X4 LE Sport 750 2012 KRF750C
Suzuki DR 350 S 349 1993 SK42B
Suzuki DR 350 S 349 1992 SK42B
Suzuki DR 350 S 349 1991 SK42B
Suzuki DR 350 S 349 1990 SK42B
Suzuki DR 350 SE 349 1997 SK42B
Suzuki DR 350 SE 349 1996 SK42B
Suzuki DR 350 SE 349 1995 SK42B
Suzuki DR 350 SE 349 1994 SK42B
Triumph America 865 865 2007 SMTTJ9111R
Triumph America 865 865 2007 3
Triumph America 865 EFI 865 2011 SMTTJ9118R
Triumph America 865 EFI 865 2010 SMTTJ9118R
Triumph America 865 EFI 865 2009 SMTTJ9118R
Triumph America 865 EFI 865 2008 SMTTJ9118R
Triumph America 865 EFI 865 2013
Triumph America 865 EFI 865 2012 SMTTJ9118R
Triumph Bonneville 800 790 2006 2
Triumph Bonneville 800 790 2005 2
Triumph Bonneville 800 790 2004 2
Triumph Bonneville 800 T100 790 2004 2
Triumph Bonneville 800 America 790 2003 1
Triumph Bonneville 800 790 2003 2
Triumph Bonneville 800 T100 790 2005
Triumph Bonneville 800 America 790 2002 1
Triumph Bonneville 800 790 2001-2002 2
Triumph Bonneville 865 T100 865 2007 SMTTJ9152G
Triumph Bonneville 865 T100 865 2007 1
Triumph Bonneville 865 865 2007 1
Triumph Bonneville 865 EFI 865 2009 SMTTJ9107G
Triumph Bonneville 865 EFI T100 865 2008 SMTTJ9157G
Triumph Bonneville 865 EFI 865 2008 SMTTJ9107G
Triumph Bonneville 865 EFI T100 865 2014
Triumph Bonneville 865 EFI 865 2014
Triumph Bonneville 865 EFI T100 865 2013 SMTTJ9157G
Triumph Bonneville 865 EFI 865 2013 SMTTJ9107G
Triumph Bonneville 865 EFI T100 865 2012 SMTTJ9157G
Triumph Bonneville 865 EFI 865 2012 SMTTJ9107G
Triumph Bonneville 865 EFI 865 2011 SMTTJ9107G
Triumph Bonneville 865 EFI 865 2011 SMTTJ9107G
Triumph Bonneville 865 EFI T100 865 2011 SMTTJ9157G
Triumph Bonneville 865 EFI T100 865 2010 SMTTJ9157G
Triumph Bonneville 865 EFI 865 2010 SMTTJ9107G
Triumph Bonneville 865 EFI T100 865 2009 SMTTJ9157G
Triumph Bonneville 865 SE EFI 865 2012
Triumph Bonneville 865 SE EFI 865 2011
Triumph Bonneville 865 SE EFI 865 2011
Triumph Bonneville 865 SE EFI 865 2010
Triumph Bonneville 865 SE EFI 865 2013
Triumph Speedmaster 865 865 2007 SMTTJ9161R
Triumph Speedmaster 865 865 2007 3
Triumph Speedmaster 865 865 2006 3
Triumph Speedmaster 865 865 2005 3
Triumph Speedmaster 865 EFI 865 2013 SMTTJ9168R
Triumph Speedmaster 865 EFI 865 2012 SMTTJ9168R
Triumph Speedmaster 865 EFI 865 2011 SMTTJ9168R
Triumph Speedmaster 865 EFI 865 2011 SMTTJ9168R
Triumph Speedmaster 865 EFI 865 2010 SMTTJ9168R
Triumph Speedmaster 865 EFI 865 2009 SMTTJ9168R
Triumph Speedmaster 865 EFI 865 2008 SMTTJ9168R
Triumph Sprint 1050 GT ABS 1050 2012-2013 SMTTF6885J
Triumph Sprint 1050 GT ABS 1050 2010-2011 SMTTF6885J
Triumph Sprint 1050 ST 1050 2010 SMTTF6905J
Triumph Sprint 1050 ST 1050 2009 SMTTF6905J
Triumph Sprint 1050 ST 1050 2008 SMTTF6905J
Triumph Sprint 1050 ST 1050 2007 SMTTF6905J
Triumph Sprint 1050 ST 1050 2007 4
Triumph Sprint 1050 ST 1050 2006 1
Triumph Sprint 1050 ST 1050 2005 1
Triumph Sprint 955 RS Basculante Monobrazo 955 2004 666
Triumph Sprint 955 RS Basculante doble brazo 956 2000 615
Triumph Sprint 955 RS Basculante Monobrazo 955 2003 666
Triumph Sprint 955 RS Basculante Monobrazo 955 2002 666
Triumph Sprint 955 RS Basculante doble brazo 955 2002 615
Triumph Sprint 955 RS Basculante doble brazo 956 2001 615
Triumph Sprint 955 ST 956 2000 610
Triumph Sprint 955 ST 956 1999 610
Triumph Sprint 955 ST 955 2004 665
Triumph Sprint 955 ST 955 2003 665
Triumph Sprint 955 ST 955 2002 665
Triumph Sprint 955 ST 956 2001 610
Triumph Thruxton 865 865 2007 1
Triumph Thruxton 865 EFI 865 2009 SMTTJ9147G
Triumph Thruxton 865 EFI 865 2008 SMTTJ9147G
Triumph Thruxton 865 EFI 865 2012 SMTTJ9147G
Triumph Thruxton 865 EFI 865 2011 SMTTJ9147G
Triumph Thruxton 865 EFI 865 2011 SMTTJ9147G
Triumph Thruxton 865 EFI 865 2010 SMTTJ9147G
Triumph Trident 750 749 1997-1998 333
Triumph Trident 750 749 1996 333
Triumph Trident 750 749 1995 333
Triumph Trident 750 749 1994 333
Triumph Trident 750 749 1993 333
Triumph Trident 750 749 1992 333
Yamaha TT600E 600 1994 4GV2
Yamaha TT600S 600 1993 4GV1
Yamaha TT600S 600 1993 4LW1
Yamaha WR200R 200 1993 4BF2
Yamaha WR200R 200 1994 4BF3
Yamaha WR200R 200 1995 4BF4
Yamaha YBR125ED 125 4T 2006 3D94
Yamaha YBR125ED 125 4T 2007 3D92
Yamaha YBR125ESD 125 4T 2008 3D98
Yamaha YZ125 125 2T 1996 4SS
Yamaha YZ125 125 2T 1995 4PE
Yamaha YZ125 125 2T 1994 4JY
Yamaha YZ125 125 2T 1992
Yamaha YZ125 125 2T 1993
Yamaha YZ125 125 2T 1990
Yamaha YZ125 125 2T 1989
Yamaha YZ125 125 2T 1991
Yamaha YZ125 125 2T 1997 4XM

Giỏ hàng

BBRacing
BBRacing