Miễn phí vận chuyển
cho đơn hàng trên 900.000 VND

Đĩa trước Galfer 320mm BMW R9T, K1200/1300/1600 - DF707W

Thương hiệu: GALFER
Mã sản phẩm: DF707W
Hết hàng
Liên hệ
Đĩa trước Galfer 320mm BMW R9T, K1200/1300/1600 - DF707W

Đĩa Galfer DF707W

Đường kính đĩa : 320 mm

Đường kính lòng trong : 181 mm

Độ dày: 4,50 mm

Nặng: 1.031 gr

 

HÃNG TÊN XE CC NĂM TRƯỚC SAU
BMW F 800 GT 800 13- DF707 DF763
BMW F 800 R 800 09-14 DF707 DF763
BMW F 800 R 800 15- DF707 DF763
BMW F 800 S 800 06- DF707 DF763
BMW F 800 ST 800 06- DF707 DF763
BMW F 900 R 900 20- DF707 DF763
BMW F 900 XR 900 20- DF707 DF763
BMW F 900 XR SPORT 900 20- DF707 DF763
BMW HP 2 MEGAMOTO 1150 07- DF707 DF763
BMW HP 2 SM 1150 06-06 DF707 DF763
BMW HP 2 SPORT 1150 08- DF707 DF763
BMW K 1200 GT 1200 02-05 DF707 DF662
BMW K 1200 GT DER/RIGHT 1200 06- DF707  
BMW K 1200 GT IZQ/LEFT 1200 06- DF707  
BMW K 1200 LT 1200 01-08 DF707  
BMW K 1200 LT 1200 09- DF707  
BMW K 1200 R 1200 05- DF707 DF763
BMW K 1200 R SPORT 1200 07- DF707 DF763
BMW K 1200 RS 1200 01- DF707 DF662
BMW K 1200 RT 1200 06- DF707 DF701
BMW K 1200 S 1200 04- DF707 DF763
BMW K 1200 ST 1200 06-08 DF707  
BMW K 1200 ST 1200 09- DF707  
BMW K 1300 GT 1300 09- DF707 DF763
BMW K 1300 R 1300 09- DF707 DF763
BMW K 1300 S 1300 09- DF707 DF763
BMW K 1300 S MOTOR SPORT 1300 15- DF707 DF763
BMW K 1600 B 1600 17- DF707 DF726
BMW K 1600 GRAND AMERICA 1600 18- DF707 DF726
BMW K 1600 GT 1600 11- DF707 DF726
BMW K 1600 GT SE 1600 12- DF707 DF726
BMW K 1600 GTL 1600 11- DF707 DF726
BMW K 1600 GTL E 1600 12- DF707 DF726
BMW R 1100 S 1100 01- DF707 DF701
BMW R 1100 S ABS 1100 01- DF707 DF701
BMW R 1150 GS ADVENTURE 1150 03- DF707 DF701
BMW R 1150 R ROADSTER 1150 01- DF707 DF701
BMW R 1150 R ROCKESTER 1150 03- DF707 DF701
BMW R 1150 RS 1150 01- DF707 DF701
BMW R 1150 RT 1150 01- DF707 DF701
BMW R 1200 R 1200 06-08 DF707 DF763
BMW R 1200 R 1200 09-14 DF707 DF763
BMW R 1200 R 1200 15- DF707 DF720
BMW R 1200 R NINE T 1200 14- DF707 DF763
BMW R 1200 R NINE T PURE 1200 17- DF707 DF763
BMW R 1200 R NINE T RACER 1200 17- DF707 DF763
BMW R 1200 R NINE T SCRAMBLER 1200 16- DF707 DF763
BMW R 1200 R NINE T URBAN G/S 1200 18- DF707 DF763
BMW R 1200 RS 1200 15- DF707 DF720
BMW R 1200 RT 1200 05- DF707 DF763
BMW R 1200 RT LC 1200 14- DF707 DF720
BMW R 1200 RT SE 1200 10- DF707 DF763
BMW R 1200 S 1200 06-08 DF707 DF763
BMW R 1200 S 1200 09- DF707 DF763
BMW R 1200 ST 1200 05-08 DF707 DF763
BMW R 1200 ST 1200 09- DF707 DF763
BMW R 1250 R 1250 19- DF707 DF720
BMW R 1250 RS 1250 19- DF707 DF720
BMW R 1250 RT 1250 19- DF707 DF720
BMW R 1250 RT SPORT 1250 19- DF707 DF720
BMW R 850 R 850 04- DF707 DF701
BMW R 850 RT 850 06- DF707 DF701
BMW S 1000 R NAKED 1000 20-20 DF707 DF756
HUSQVARNA NUDA 900 900 12- DF707 DF763
HUSQVARNA NUDA 900 R 900 11- DF707 DF763

 

Giỏ hàng

BBRacing
BBRacing